ADVISERING

 

Ieder bedrijf en elke organisatie heeft vragen op het gebied van Kwaliteit, Arbo en Milieu. Er zijn zo veel regels en eisen waaraan u moet voldoen, zo veel zaken waarop u moet letten en zo veel risico’s die moeten worden geanalyseerd. Voor een deskundige inspectie, een uitgebreide risico-inventarisatie en een zorgvuldig advies op maat voor de te nemen maatregelen, is KAMbode de aangewezen partij.

Wij adviseren u (onder andere) op het gebied van:

Over de mogelijkheden op het gebied van detachering vertellen we u graag verderop op deze pagina.

U kunt op een van de bovenstaande links klikken voor uitgebreidere informatie.

 

 • Opzetten van certificeerbare managementsystemen

Kwaliteit: ISO 9001, GMP, HACCP

Arbo: OHSAS 18001, ISO 45001 VCA*, VCA**

Milieu: ISO 14001

Voor het in kaart brengen van de Arbo-risico’s binnen uw organisatie en om ervoor te zorgen dat u voldoet aan de wettelijke eisen stellen wij een maatwerk managementsysteem op dat past bij uw bedrijf en uw werkwijze. Wij laten u zien tegen welke kosten en onder welke voorwaarden u voor certificering in aanmerking komt. De certificering zelf wordt gedaan door een onafhankelijk bureau naar keuze. Uiteraard kunnen we u bij deze keuze adviseren.

 • Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

De RI&E is verplicht voor iedere ondernemer met personeel in dienst en vormt de basis voor het Arbobeleid in uw bedrijf. Wij zorgen voor een overzicht van alle (gezondheids- en veiligheids)risico’s binnen uw organisatie én een Plan van Aanpak dat gericht is op het voorkomen, dan wel beperken van deze risico’s.

 • Veiligheidsadviseur ADN

Wij adviseren u over de regelgeving die geldt voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de binnenwateren. Tevens verzorgen wij het wettelijk verplichte jaarverslag en bieden wij u ondersteuning bij ADN-vragen en calamiteiten.

 • Opstellen bedrijfsnoodplan

Voor het geval dat zich een calamiteit voordoet binnen uw bedrijf dient u een bedrijfsnoodplan te hebben: een systematische uitleg van wat u in zo’n geval moet doen. Een goed voorbereide hulpverlening kan zorgen voor een beperking van de mogelijke gevolgen. Wij helpen u graag een dergelijk noodplan op te stellen.

 • Opstellen ontruimingsplan

Wij adviseren u graag bij het opstellen van een wettelijk goedgekeurd ontruimingsplan. Onze adviseurs helpen uw medewerkers zich voor te bereiden op eventuele calamiteiten in uw bedrijf, zodat zij weten hoe in geval van nood zoveel mogelijk mensen in veiligheid kunnen worden gebracht.

 • Tekenen ontruimingsplattegronden

Bij calamiteiten is het vaak noodzakelijk dat u en uw medewerkers zo snel mogelijk het pand kunnen verlaten. Wij zorgen voor een praktisch en duidelijk vluchtplan dat voldoet aan de gestelde normen.

 • Begeleiden invoering veiligheidsregels

Wanneer u veiligheidsregels binnen uw bedrijf wenst in te voeren kunnen wij u en uw werknemers hierin begeleiden. Wij zorgen voor de juiste implementatie binnen uw onderneming.

 • Werkplekonderzoeken

KAMbode voert deskundige werkplekonderzoeken uit. Na analyse van de werkomstandigheden ontvang u een advies dat gericht is op het voorkomen en verminderen van gezondheidsklachten.

 • Geluidmetingen

Ter bescherming van uw werknemers en om (blijvende) gehoorbeschadiging te voorkomen, bent u bij bepaalde geluiddrukniveau’s als werkgever verplicht hiervoor maatregelen te treffen. KAMbode inventariseert de risico’s op uw werkplek en adviseert u over de te nemen maatregelen.

 • Klimaat

Het wordt soms vergeten, maar ook het klimaat en de temperatuur op de werkplek kunnen van grote invloed zijn op de veiligheid en gezondheid van uw werknemers. Voorkom onnodig verzuim en laat u door een van onze deskundigen adviseren.

 • Legionella

Veel bedrijven nemen zelf preventieve maatregelen om blootstelling aan legionella te voorkomen. Voldoet u hiermee aan de Drinkwaterwet of het Drinkwaterbesluit? Wij analyseren uw risico en adviseren u op welke wijze aan wet- en regelgeving kan worden voldaan.

Op zoek naar een deskundige beoordeling? Wilt u een vakkundig onderzoek en een betrouwbaar advies?

DETACHERING

Op zoek naar personeel voor een korte of langere periode? Ook dan is KAMbode uw betrouwbare partner. Wanneer u extra ondersteuning nodig heeft bij het uitvoeren van projecten, kan KAMbode u aan de juiste, gekwalificeerde mensen helpen. Een snelle en gemakkelijke manier om de vereiste kennis in huis te halen. Ons netwerk aan specialisten staat voor u klaar!

Wij detacheren regelmatig veiligheidskundigen (zoals HVK’ers, MVK’ers en leerling-veiligheidskundigen), milieukundigen, Arbodeskundigen en steigerinspecteurs.

Interesse in detachering? Of wilt u eerst meer informatie?

Plan uw training of vraag een gratis en vrijblijvende offerte aan!

Voorkeursdatum:
Aantal personen: