ADVISERING & DETACHERING

Ieder bedrijf en elke organisatie heeft vragen op het gebied van Kwaliteit, Arbo en Milieu. Er zijn zo veel regels en eisen waaraan je moet voldoen, zo veel zaken waarop je moet letten en zo veel risico’s die moeten worden geanalyseerd. Voor een deskundige inspectie, een uitgebreide risico-inventarisatie en een zorgvuldig advies op maat voor de te nemen maatregelen, is KAMbode de aangewezen partij.

Over de mogelijkheden op het gebied van detachering vertellen we je graag verderop op deze pagina.

Wij adviseren je (onder andere) op het gebied van:

Heftruck rijden
water-wereld-foto-niet-beschikbaar

Opzetten van certificeerbare managementsystemen

Voor het in kaart brengen van de Arbo-risico’s binnen jouw organisatie stellen wij een maatwerk managementsysteem op dat past bij je bedrijf en jouw werkwijze. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ISO 9001, HACCP, ISO 45001, VCA*, VCA** en ISO 14001.

Logo RI&E KAMbode

Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

De RI&E is verplicht voor iedere ondernemer met personeel in dienst. Wij zorgen voor een overzicht van de veiligheids- en gezondheidsrisico’s binnen jouw organisatie én een praktisch Plan van Aanpak dat gericht is op het voorkomen / beperken van de risico’s.

water-wereld-foto-niet-beschikbaar

Toetsen RI&E

Het laten toetsen van de RI&E en Plan van Aanpak is in veel gevallen verplicht, maar er zijn uitzonderingen. Wij geven vrijblijvend informatie of de toetsingsplicht ook op jouw RI&E van toepassing is. We kunnen jouw RI&E inclusief Plan van Aanpak desgewenst laten toetsen door een gecertificeerde kerndeskundige!

water-wereld-foto-niet-beschikbaar

RI&E format voor de professional

Professionals opgelet! U weet hoe u een RI&E moet opstellen, maar het ontwikkelen van een RI&E format kost veel tijd (en geld)!? Bespaar uzelf deze kostbare tijd! Voor €950,- ex. BTW is het door KAMbode gebruikte RI&E format verkrijgbaar. Interesse? Neem dan contact met ons op!

rie arbeid

Verdiepende RI&E Arbeidsmiddelen

KAMbode heeft gespecialiseerde adviseurs op het gebied van machineveiligheid. Het doel van het uitvoeren van de verdiepende RI&E Arbeidsmiddelen is het schriftelijk in kaart brengen van de risico’s van machines, installaties en gereedschappen.

20211130_085910535_iOS

Verdiepende RI&E Fysieke belasting

Het doel van de verdiepende RI&E fysieke belasting is om op functie- en werkzaamheidniveau de risicofactoren van fysieke belasting in kaart te brengen. We stellen voor jou een praktisch advies op om gezondheidsrisico’s/ziekteverzuim, zo laag mogelijk te houden.

Titelfoto H8 gevaarlijke stoffen

Registratie gevaarlijke stoffen

Iedere blootstelling aan gevaarlijke stoffen kan in principe voorkomen worden, mits gevaarlijke eigenschappen bekend zijn. Onze Certified Chemical Safety Expert helpt je daarom graag met het opstellen van een register gevaarlijke stoffen, zodat risico’s vermeden of beperkt kunnen worden.

slagbomen[6198]

Intern verkeersplan & verkeersplan buitenterrein

We hebben een uniek product ontwikkeld bestaande uit een verdiepende RI&E (interne) verkeersveiligheid inclusief praktisch Plan van Aanpak met o.a. lichtmetingen. Dit alles wordt toegelicht op bedrijfsplattegronden en bewerkte afbeeldingen.

mac instr

Machine-instructies

Onze gespecialiseerde adviseurs helpen je graag om de soms lastige informatie uit gebruikers-handleidingen te vertalen naar bondige, begrijpelijke machine-instructies voor jouw personeel. Zo zijn ze goed geïnstrueerd over de gebruiksomstandigheden, gevaren en te nemen maatregelen.

Voorbeeld instructiekaart[6232]

Opstellen bedrijfsnoodplan

Wij helpen je graag om een noodplan op te stellen dat kan worden gebruikt wanneer zich een calamiteit voordoet binnen jouw bedrijf. Dit betekent niks meer dan een systematische uitleg bij calamiteiten. Een goed voorbereide hulpverlening kan mogelijke gevolgen aanzienlijk beperken.

bord verzamelplaats[6231]

Opstellen ontruimingsplan

Wij helpen jouw bedrijf graag met het opstellen van een ontruimingsplan dat voldoet aan de daarvoor geldende eisen. Onze adviseurs helpen jouw medewerkers zich voor te bereiden op voorzienbare calamiteiten in jouw bedrijf. Dit ontruimingsplan kan het verschil maken bij noodgevallen.

voorbeeld format ontruimingsplattegrond[6197]

Ontruimingsplattegronden

Ter voorbereiding op noodsituaties is het belangrijk dat vluchtwegen en locaties van veiligheidsvoorzieningen eenduidig kenbaar zijn gemaakt op een ontruimingsplattegrond. Wij leveren deze ontruimings-plattegronden in kleur op A3-formaat aan, opgesteld conform de actuele norm NEN 1414.

water-wereld-foto-niet-beschikbaar

Begeleiden invoering veiligheidsregels

Wanneer je veiligheidsregels binnen jouw bedrijf wenst in te voeren kunnen wij jou en je werknemers hierin begeleiden. Wij zorgen voor de juiste implementatie binnen jouw onderneming, zodat het complete bedrijf in de toekomst op de hoogte is van de actuele regels.

water-wereld-foto-niet-beschikbaar

Werkplekonderzoeken

KAMbode voert deskundige werkplekonderzoeken uit. Na analyse van de werkomstandigheden ontvang je een advies dat gericht is op het voorkomen en verminderen van gezondheidsklachten. Dit kan bijvoorbeeld bijdragen aan een vermindering van ziekteverzuim bij werknemers.

geluidmeter[6208]

Geluidmetingen

Ter bescherming van jouw werknemers en om (blijvende) gehoorbeschadiging te voorkomen, ben je bij bepaalde geluiddrukniveau’s als werkgever verplicht hiervoor maatregelen te treffen. KAMbode legt de resultaten uit de geluidmetingen voor je vast en adviseert je in verbeterpunten.

water-wereld-foto-niet-beschikbaar

Werkklimaat

Het wordt soms vergeten, maar ook het klimaat en de temperatuur op de werkplek kunnen van grote invloed zijn op de veiligheid en gezondheid van jouw werknemers. Voorkom onnodig verzuim en laat je door een van onze deskundigen adviseren. Wij zorgen hierbij voor een advies op maat voor jouw bedrijf.

legionella[6203]

Legionella

Veel bedrijven nemen zelf preventieve maatregelen om blootstelling aan legionella te voorkomen. Voldoe je hiermee aan de Drinkwaterwet of het Drinkwaterbesluit? Wij analyseren jouw risico’s en adviseren je op welke wijze aan wet- en regelgeving kan worden voldaan.

water-wereld-foto-niet-beschikbaar

Werkplekinstructiekaart (WIK)

Een werkplekinstructiekaart is een waardevol hulpmiddel om werknemers op eenvoudige en duidelijke wijze te informeren over de veilige omgang met gevaarlijke stoffen en de handelswijze bij noodsituaties. Wij van KAMbode zorgen voor een werkplek-instructiekaart op maat.

File source: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fotometer.jpg

Lichtmetingen

Voor specifieke taken, activiteiten en werkomgevingen zijn Arboverantwoorde lichtsterktes nodig. Werkplekken mogen niet te donker zijn, maar ook niet te veel verlicht. Met lichtmetingen, getoetst aan de norm, adviseren je over de gewenste lichtsterkte in en buiten je bedrijfspand.

TRA[6204]

Taak Risico Analyse (TRA)

Een Taak Risico Analyse is bedoeld om taak-gerelateerde risico’s in kaart te brengen en daar maatregelen voor te nemen. De TRA is maatwerk. Ieder project kent zijn eigen risico’s en specifieke werkomstandigheden. Veilig werken lukt alleen als de maatregelen daarop zijn afgestemd.

onderzoek

Ongevalsonderzoek

Als er een ongeval heeft plaatsgevonden is het van (levens)belang om de oorzaken te achterhalen en het leereffect optimaal te benutten. In een bondige rapportage formuleren we maatregelen volgens de arbeids-hygiënische strategie, gericht op de oorzaken en tegen herhaling.

Ongevallenregistratie[6883]

Ongevallenregistratie

Een ongevallenregister is een instrument om gemelde (bijna-)ongevallen en incidenten te analyseren en op basis hiervan preventieve maatregelen te nemen. In ieder geval moeten hierin de ongevallen worden opgenomen die uiteindelijk ziekteverzuim tot gevolg hebben.

3D Character and Question Mark

Ander onderwerp?

De lijst van bovenstaande adviesonderwerpen is niet uitputtend. Onze specialisten helpen je graag een maatwerk oplossing te vinden voor al uw arbo-gerelateerde vraagstukken. Informeer naar de mogelijkheden en wij zorgen voor ondersteuning door een van onze KAMpioenen.

DETACHERING

Op zoek naar personeel voor een korte of langere periode? Ook dan is KAMbode uw betrouwbare partner. Wanneer u extra ondersteuning nodig heeft bij het uitvoeren van projecten, kan KAMbode u aan de juiste, gekwalificeerde mensen helpen. Een snelle en gemakkelijke manier om de vereiste kennis in huis te halen. Ons netwerk aan specialisten staat voor u klaar!

Wij detacheren regelmatig veiligheidskundigen (zoals HVK’ers, MVK’ers, Integrale veiligheidskundigen en leerling-veiligheidskundigen), milieukundigen, en Arbo(kern)deskundigen.

Interesse in detachering? Of wilt u eerst meer informatie?

Plan uw training of vraag een gratis en vrijblijvende offerte aan!

Voorkeursdatum:
Aantal personen: